Skała Nihilistów Podgrodzie

Jak tam dotrzeć?

Popularna w środowisku wspinaczkowym Skała Nihilistów znajduje się w centralnej części miejscowości, dokładnie za sklepem, naprzeciwko którego możemy bezpiecznie zaparkować samochód. Dojazd od Bałtowa, przez Lemierze, Podgórze, Stoki oraz Borownię i Smyków malowniczą, idealną na rower drogą wzdłuż krawędzi Doliny Kamiennej. Aby dotrzeć od drogi wojewódzkiej Ostrowiec Św. – Ożarów, należy skręcić w Ćmielowie – Przepaści na Borownię, Smyków. Na wyniosłym cyplu na południowym skraju Podgrodzia wznoszą się ruiny zbójnickiego zameczku /dojście za ostatnim zabudowaniem po lewej/. Ze względu na charakterystyczny krajobraz i obecność tajemniczych ruin przełom Kamiennej w Podgrodziu nazywany jest „Małym Ojcowem”.

Podgrodzie

W średniowieczu dobra swe posiadali tu Mikołaj i Rafał z Buszkowic ale skonfiskował im je król Jan Olbracht, gdyż nie stawili się na wyprawę wojenną. Wieś otrzymał notariusz królewski Jan Chlewicki herbu Odrowąż. Od niego zapewne nabył Podgrodzie Krzysztof Szydłowiecki. W 1578 r. odnotowano tu 2 rzemieślników.

Zbójnicki zamek

  Na niewielkim cyplu, niegdyś oddzielonym od wyniosłego płaskowyżu długą na 80 m i głęboką na ok. 2 metrów fosą, zachowały się resztki starej, kamiennej budowli średniowiecznego zameczku. Najpewniej został on wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku. Budowla, która stanęła na skalnej opoce, nie została nigdy ukończona. W zamyśle miała to być niewielka (ok. 490 m kw.)warownia wyżynna z kamienia łamanego z niską, o czym świadczy skromna grubość murów podstawy, wieżyczką. Zameczek w Podgrodziu prawdopodobnie stanął nad Doliną Kamiennej, by strzec szlaku handlowego prowadzącego wzdłuż rzeki. Większego znaczenia nabrał jednak zamek Szydłowieckich w Ćmielowie, który stał się ośrodkiem miejscowych dóbr i tutejszą budowlę porzucono.

Skałki Podgrodzia

  Naturalne skałki tworzą ciąg ambon i iglic na przestrzeni ok. 250 metrów prawego brzegu Doliny Kamiennej. Najwybitniejszą pośród nich jest Skała Nihilistów, która osiąga 16 metrów wysokości. Tworzą ją wapienie górnej jury. Dolną część odsłonięcia o miąższości ok 7 m budują jasnokremowe, gruboławicowe wapienie mikrytowe (powstałe z luźnego osadu) z licznymi skrzemionkowanymi gąbkami. Spotyka się także skorupy i odciski ramieniogów, belemnitów, amonitów i małży. Wyższa część odsłonięcia utworzona jest z biolitytów (wapieni organogenicznych powstałych wskutek nagromadzenia szczątków organicznych), zawierających gąbki i serpule. Towarzyszą im małże, mszywioły, belemnity, amonity. Znajdziemy tu także wychodnie ławic krzemienia pasiastego. Skałki Podgrodzia powstały jako osady morskie w warunkach płytkiej platformy węglanowej. W obrębie skałek Podgrodzia odkryto kilka niewielkich jaskiń /pęknięć i szczelin krasowych/: „Schronisko wsiowe”, „Wysoka”, „Schronisko trójkątne”, „Babia” i „Schronisko Dolne”.

Prezentowaną na zdjęciu skałkę, która znajduje się do prawo od Skały Nihilistów, planujemy obić i przystosować do wspinaczki.

Wspinanie w Podgrodziu

Sława Skały Nihilistów sięga początku lat 90., a za jej obiciem stoi Marek Domański. Przyznająca ringi za rok 2009 Komisja Wspinaczki Skalnej (Piotr Drobot, Jacek Trzemżalski i Miłosz Jodłowski), uwzględniła dotyczący Skały Nihilistów projekt ekiperski Karola Dąbrowskiego, dzięki któremu ściana w Podgrodziu uzyskała nowe obicie i stanowiska zjazdowe.
Aktualnie na zachodniej ścianie Skały Nihilistów mamy do dyspozycji 15 dróg, z których 7 jest obitych (R – ringi, S – spity), trzy poprowadzone wzdłuż pionowych szczelin pozwalają na wspinaczkę na własnej asekuracji (DDS – Droga dla Smakoszy) oraz 5 przeznaczonych do wędkowania.


Drogi Skały Nihilistów od lewej: 1 (bezimienna, bez wyceny), 2 i 3 (bezimienne, bez wyceny), 4. „Lewy komin” V+/VI (DDS), 5. (projekt, bez wyceny), 6. „Obywatel PP” VI.2 (R5+RZ), 7. „Żądełko” VI.1(5R+RZ) , 8. „Mdłości” VI.1+ (2R+5R+RZ) , 9. „Kraina Bistoru” VI.1 (4S+1R+RZ), 10. „Zwycięstwo Nihilizmu” VI.1+ /VI.2 (4S+2R+RZ), 11. „Vivo” V (DDS), 12. „Sposób na wymioty” VI (6R+RZ) , 13. (bezimienne) V+ (DDS), 14. „Kisiel w majtkach” VI(4R+RZ) i zamykająca ścianę 15. (bezimienna, bez wyceny).
Do stanowisk zjazdowych dotrzemy, obchodząc skałę po prawej, stromą w górnej części rynną, a następnie trawersem na lewo. Skała stwarza dogodne warunki do wspinaczki, ale jest „ostra” ze względu na obecność krzemionki.

Nieco wspomnień

Zanim Skała Nihilistów zyskała popularność miała grono swoich pierwszych wielbicieli. Należy do nich Marek Domański, autor pierwszych dróg i obić: podczas zjazdu (z lewej), w trakcie pracy nad własnym projektem Mdłości VI.1 (w środku) oraz podczas wspólnego spotkania na Skale Nihilistów w roku 2017, na zdjęciu z Pawłem Kozerą.

Ciąg dalszy wspinaczki z lat 90, wspinają się: Sylwia Domańska i Grzegorz Mróz.

Mateusz, kiedy jeszcze kopał piłkę i nie wiedział, że zostanie wziętym wspinaczem, próbował swych sił na Skale Nihilistów. Efekt przeszedł oczekiwania i dziś łoi VI.5+.