Skała Nihilistów Podgrodzie

Jak tam dotrzeć?

Popularna w środowisku wspinaczkowym Skała Nihilistów znajduje się w centralnej części miejscowości, dokładnie za sklepem, naprzeciwko którego możemy bezpiecznie zaparkować samochód. Dojazd od Bałtowa, przez Lemierze, Podgórze, Stoki oraz Borownię i Smyków malowniczą, idealną na rower drogą wzdłuż krawędzi Doliny Kamiennej. Aby dotrzeć od drogi wojewódzkiej Ostrowiec Św. – Ożarów, należy skręcić w Ćmielowie – Przepaści na Borownię, Smyków. Na wyniosłym cyplu na południowym skraju Podgrodzia wznoszą się ruiny zbójnickiego zameczku /dojście za ostatnim zabudowaniem po lewej/. Ze względu na charakterystyczny krajobraz i obecność tajemniczych ruin przełom Kamiennej w Podgrodziu nazywany jest „Małym Ojcowem”.

Podgrodzie

W średniowieczu dobra swe posiadali tu Mikołaj i Rafał z Buszkowic ale skonfiskował im je król Jan Olbracht, gdyż nie stawili się na wyprawę wojenną. Wieś otrzymał notariusz królewski Jan Chlewicki herbu Odrowąż. Od niego zapewne nabył Podgrodzie Krzysztof Szydłowiecki. W 1578 r. odnotowano tu 2 rzemieślników.

Zbójnicki zamek

  Na niewielkim cyplu, niegdyś oddzielonym od wyniosłego płaskowyżu długą na 80 m i głęboką na ok. 2 metrów fosą, zachowały się resztki starej, kamiennej budowli średniowiecznego zameczku. Najpewniej został on wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku. Budowla, która stanęła na skalnej opoce, nie została nigdy ukończona. W zamyśle miała to być niewielka (ok. 490 m kw.)warownia wyżynna z kamienia łamanego z niską, o czym świadczy skromna grubość murów podstawy, wieżyczką. Zameczek w Podgrodziu prawdopodobnie stanął nad Doliną Kamiennej, by strzec szlaku handlowego prowadzącego wzdłuż rzeki. Większego znaczenia nabrał jednak zamek Szydłowieckich w Ćmielowie, który stał się ośrodkiem miejscowych dóbr i tutejszą budowlę porzucono.

Skałki Podgrodzia

  Naturalne skałki tworzą ciąg ambon i iglic na przestrzeni ok. 250 metrów prawego brzegu Doliny Kamiennej. Najwybitniejszą pośród nich jest Skała Nihilistów, która osiąga 16 metrów wysokości. Tworzą ją wapienie górnej jury. Dolną część odsłonięcia o miąższości ok 7 m budują jasnokremowe, gruboławicowe wapienie mikrytowe (powstałe z luźnego osadu) z licznymi skrzemionkowanymi gąbkami. Spotyka się także skorupy i odciski ramieniogów, belemnitów, amonitów i małży. Wyższa część odsłonięcia utworzona jest z biolitytów (wapieni organogenicznych powstałych wskutek nagromadzenia szczątków organicznych), zawierających gąbki i serpule. Towarzyszą im małże, mszywioły, belemnity, amonity. Znajdziemy tu także wychodnie ławic krzemienia pasiastego. Skałki Podgrodzia powstały jako osady morskie w warunkach płytkiej platformy węglanowej. W obrębie skałek Podgrodzia odkryto kilka niewielkich jaskiń /pęknięć i szczelin krasowych/: „Schronisko wsiowe”, „Wysoka”, „Schronisko trójkątne”, „Babia” i „Schronisko Dolne”.

Prezentowaną na zdjęciu skałkę, która znajduje się do prawo od Skały Nihilistów, planujemy obić i przystosować do wspinaczki.

Wspinanie w Podgrodziu

Sława Skały Nihilistów sięga początku lat 90., a za jej obiciem stoi Marek Domański. Przyznająca ringi za rok 2009 Komisja Wspinaczki Skalnej (Piotr Drobot, Jacek Trzemżalski i Miłosz Jodłowski), uwzględniła dotyczący Skały Nihilistów projekt ekiperski Karola Dąbrowskiego, dzięki któremu ściana w Podgrodziu uzyskała nowe obicie i stanowiska zjazdowe.
Aktualnie na zachodniej ścianie Skały Nihilistów mamy do dyspozycji 15 dróg, z których 7 jest obitych (R – ringi, S – spity), trzy poprowadzone wzdłuż pionowych szczelin pozwalają na wspinaczkę na własnej asekuracji (DDS – Droga dla Smakoszy) oraz 5 przeznaczonych do wędkowania.


Drogi Skały Nihilistów od lewej: 1 (bezimienna, bez wyceny), 2 i 3 (bezimienne, bez wyceny), 4. „Lewy komin” V+/VI (DDS), 5. (projekt, bez wyceny), 6. „Obywatel PP” VI.2 (R5+RZ), 7. „Żądełko” VI.1(5R+RZ) , 8. „Mdłości” VI.1+ (2R+5R+RZ) , 9. „Kraina Bistoru” VI.1 (4S+1R+RZ), 10. „Zwycięstwo Nihilizmu” VI.1+ /VI.2 (4S+2R+RZ), 11. „Vivo” V (DDS), 12. „Sposób na wymioty” VI (6R+RZ) , 13. (bezimienne) V+ (DDS), 14. „Kisiel w majtkach” VI(4R+RZ) i zamykająca ścianę 15. (bezimienna, bez wyceny).
Do stanowisk zjazdowych dotrzemy, obchodząc skałę po prawej, stromą w górnej części rynną, a następnie trawersem na lewo. Skała stwarza dogodne warunki do wspinaczki, ale jest „ostra” ze względu na obecność krzemionki.

Lockdown

Ciekawa propozycja:  droga Lockdown, pierwsze przejście Tomasz Czajka(Fazka), propozycja wyceny VI/VI+. Zapraszamy do powtórzeń.

Nieco wspomnień

Zanim Skała Nihilistów zyskała popularność miała grono swoich pierwszych wielbicieli. Należy do nich Marek Domański, autor pierwszych dróg i obić: podczas zjazdu (z lewej), w trakcie pracy nad własnym projektem Mdłości VI.1 (w środku) oraz podczas wspólnego spotkania na Skale Nihilistów w roku 2017, na zdjęciu z Pawłem Kozerą.

Ciąg dalszy wspinaczki z lat 90, wspinają się: Sylwia Domańska i Grzegorz Mróz.

Mateusz, kiedy jeszcze kopał piłkę i nie wiedział, że zostanie wziętym wspinaczem, próbował swych sił na Skale Nihilistów. Efekt przeszedł oczekiwania i dziś łoi VI.5+.