Kudłate Myśli Stoki Duże

Ściana nieczynnego kamieniołomu w Stokach Dużych, która znajduje się w fazie projektu, dysponuje dużym potencjałem mimo iż do najwyższych nie należy. Jej atutem jest natomiast urozmaicenie formacji, które pozwala na wytyczenie dróg o zróżnicowanej skali trudności. Dla nas to tym bardziej cenne, że cierpimy na deficyt dróg „łatwych”, od których można zaczynać wspinaczkę i mieć z tego frajdę.

Stroma, długa na kilkadziesiąt metrów ściana zbudowana jest z gruboziarnistego wapienia zbudowanego głównie z kolców jeżowców oraz fragmentów kolonii korali, które podrążone są przez skałotocza. Znaczna miąższość ławicy oraz jej urozmaicone nachylenie oddają relief jurajskiego dna morskiego. Wspinanie można zatem połączyć z lekcją geologii.

Podstawa ściany została oczyszczona przez właściciela z drzew i krzewów. Warto zerknąć na potencjał, który oferuje.